De stappen naar het grenspark

Hier vind je de tijdlijn die de ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe weergeeft. De tijdlijn wordt continu herzien en aangevuld. Het kan dus zomaar zijn dat er plots nieuwe onderwerpen bij komen. Reden genoeg om af en toe eens terug te komen dus.

Spring naar:

Opening Infokeet

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De provincie Zeeland en de voorloper van De Vlaamse Waterweg openen officieel de nieuwe Infokeet aan de Zoetenberm 6a in Beveren. Lees meer over Opening Infokeet

2015-09-17 17 Sep 2015 2015-09-17  -  17 Sep 2015

Goedkeuring Projectplan Interreg

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het Projectplan van de acht Interreg partners is goedgekeurd. Lees meer over Goedkeuring Projectplan Interreg

2016-04-26 26 Apr 2016 2016-04-26  -  26 Apr 2016

Project Bruine Kiekendief van start

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op zoek naar meer biodiversiteit gaat het project Bruine Kiekendief van start. Lees meer over Project Bruine Kiekendief van start

2016-05-01 01 May 2016 2020-05-01  -  01 May 2020

Officiële start Interregproject

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het Interregproject Groot Saeftinghe gaat officieel van start. Lees meer over Officiële start Interregproject

2016-07-07 07 Jul 2016 2016-07-07  -  07 Jul 2016

Muizenmonitoring VZW Natuurpunt

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In aanvulling op de Bruine Kiekendiefvriendelijke teelt heeft het Interreg-project VZW Natuurpunt gevraagd de muizenpopulatie in de polder te monitoren. Lees meer over Muizenmonitoring VZW Natuurpunt

2016-09-01 01 Sep 2016 2020-09-01  -  01 Sep 2020

Hergebruik grond ontpoldering

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Binnen de projectgroep ontstaat het idee om de grond die vrijkomt bij het ontpolderen van de Hedwige-Prosperpolder te hergebruiken op een nieuw te ontwikkelen heuvel. Lees meer over Hergebruik grond ontpoldering

2017-01-01 01 Jan 2017 2017-01-31  -  31 Jan 2017

Start-Up Grenspark Challenge

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Er zijn in samenwerking met alle Streekholders tien uitdagingen gesteld in de ontwikkeling van het grenspark: De Grenspark Challenge. Lees meer over Start-Up Grenspark Challenge

2017-01-12 12 Jan 2017 2017-01-12  -  12 Jan 2017

Vaststelling Routeboekje Grenspark

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Er is een routeboekje opgesteld, waarin de projectpartners zes intenties hebben geformuleerd die leidend zijn voor de ontwikkeling van het grenspark en voor de aanpak van het gebiedsproces. Lees meer over Vaststelling Routeboekje Grenspark

2017-04-19 19 Apr 2017 2017-04-19  -  19 Apr 2017

Uitwerken technische uitvoering Panoramaheuvel

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De technische uitvoering van de Panoramaheuvel wordt verder uitgewerkt, zodat het plan kan worden opgenomen in het bestek van de werken. Lees meer over Uitwerken technische uitvoering Panoramaheuvel

2017-05-01 01 May 2017 2017-12-31  -  31 Dec 2017
2017-06-22 22 Jun 2017 2017-06-22  -  22 Jun 2017

Oplevering Concept Kansenkaart

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op basis van interviews met de Streekholders is er een concept kansenkaart gecreëerd. Hierop zijn alle mogelijke kansen voor het gebied aangegeven. Lees meer over Oplevering Concept Kansenkaart

2017-07-11 11 Jul 2017 2017-07-11  -  11 Jul 2017

Start traject Versterk de Scheldedorpen

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De gemeente Hulst is samen met de inwoners van haar Scheldedorpen aan de slag gegaan met het ontwerpen van belevingselementen die de Scheldekust toeristisch en economisch moeten versterken. Lees meer over Start traject Versterk de Scheldedorpen

2017-10-31 31 Oct 2017 2017-10-31  -  31 Oct 2017

Bespreking Contourennotitie in Stuurgroep

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In de stuurgroep van het grenspark is de Contourennotitie besproken die is opgesteld door Servicenet Nationale Landschappen en Parken. Lees meer over Bespreking Contourennotitie in Stuurgroep

2017-11-17 17 Nov 2017 2017-11-17  -  17 Nov 2017

Uitwerken alternatieve varianten voor recreatief medegebruik Hedwige-Prosperpolder

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Gedurende 2018 en 2019 worden op allerlei fronten alternatieve varianten voor recreatief medegebruik van de Hedwige-Prosperpolder ontwikkeld en onderzocht. Lees meer over Uitwerken alternatieve varianten voor recreatief medegebruik Hedwige-Prosperpolder

2018-01-01 01 Jan 2018 2019-12-31  -  31 Dec 2019

Terugkoppeling Versterk de Scheldedorpen

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De gemeente Hulst heeft de inwoners van de vier Scheldedorpen Walsoorden, Ossenisse, Paal en Emmadorp bijeen geroepen voor een terugkoppeling van het traject Versterk de Scheldedorpen. Lees meer over Terugkoppeling Versterk de Scheldedorpen

2018-01-18 18 Jan 2018 2018-01-18  -  18 Jan 2018

Start cursus Grenspark Gastheren

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

20 Deelnemers starten met de cursus Gastheer Grenspark Groot Saeftinghe van het IVN. Lees meer over Start cursus Grenspark Gastheren

2018-03-29 29 Mar 2018 2018-03-29  -  29 Mar 2018

Onthaalatelier met Streekholders

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens deze ateliers is een verdiepingsslag gemaakt in de thema's uit de Contourennotitie van 17 november 2017. Lees meer over Onthaalatelier met Streekholders

2018-04-10 10 Apr 2018 2018-04-10  -  10 Apr 2018

Expertmeeting Verdienmodellen

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens deze ateliers is een verdiepingsslag gemaakt in de thema's uit de Contourennotitie van 17 november 2017. Lees meer over Expertmeeting Verdienmodellen

2018-05-07 07 May 2018 2018-05-07  -  07 May 2018

Landbouwatelier met Landbouwers

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens deze ateliers is een verdiepingsslag gemaakt in de thema's uit de Contourennotitie van 17 november 2017. Lees meer over Landbouwatelier met Landbouwers

2018-05-08 08 May 2018 2018-05-08  -  08 May 2018

Behandeling Grensparkconcept in Stuurgroep

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het resultaat van de inspanningen door alle betrokkenen is neergeschreven in een Grensparkconcept. Lees meer over Behandeling Grensparkconcept in Stuurgroep

2018-10-01 01 Oct 2018 2018-10-01  -  01 Oct 2018

Start kap populieren Hedwigepolder

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In januari is gestart met de kap van de populieren de Hertogin Hedwigepolder in voorbereiding op de ontpoldering. Lees meer over Start kap populieren Hedwigepolder

2019-01-01 01 Jan 2019 2019-01-01  -  01 Jan 2019

Alternatieven recreatief medegebruik Hedwige-Prosperpolder bespreken met Streekholders

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In een bijeenkomst met alle Streekholders van Grenspark Groot Saeftinghe worden de alternatieven voor recreatief medegebruik van de Hedwige-Prosperpolder gepresenteerd. Lees meer over Alternatieven recreatief medegebruik Hedwige-Prosperpolder bespreken met Streekholders

2019-01-09 09 Jan 2019 2019-01-09  -  09 Jan 2019

Goedkeuring Grenspark Gebiedsagenda in Stuurgroep

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Na een lang proces is er een gebiedsagenda opgesteld. Deze is op 30 januari 2019 goedgekeurd door de stuurgroep. Lees meer over Goedkeuring Grenspark Gebiedsagenda in Stuurgroep

2019-01-30 30 Jan 2019 2019-01-30  -  30 Jan 2019

Start afbraak Veldstation

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Er is begonnen met de asbestsanering en afbraak van het Veldstation (vogelringstation) van Het Zeeuwse Landschap. Lees meer over Start afbraak Veldstation

2019-02-04 04 Feb 2019 2019-02-04  -  04 Feb 2019

Streekholder bijeenkomst - Start van de Werkgroepen

Datum:
Locatie:
19:30 - 21:00

Tijdens een bijeenkomst met alle Streekholders is de Gebiedsagenda van Grenspark Groot Saeftinghe cadeau gedaan aan alle aanwezigen. Lees meer over Streekholder bijeenkomst - Start van de Werkgroepen

2019-02-27 27 Feb 2019 2019-02-27  -  27 Feb 2019

Verwerking hout populieren Hedwigepolder

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

100 Stammen van 2,5 meter lengte zijn vanuit de Hedwigepolder verscheept naar Thys Hout in Kapellen. Lees meer over Verwerking hout populieren Hedwigepolder

2019-03-01 01 Mar 2019 2019-03-01  -  01 Mar 2019

Start cursus Grenspark Gastheren

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

10 Deelnemers starten met de cursus Gastheer Grenspark Groot Saeftinghe van het IVN. Lees meer over Start cursus Grenspark Gastheren

2019-03-28 28 Mar 2019 2019-03-28  -  28 Mar 2019

Ontwikkelen Kreken- en Dijkenplan

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Er is gestart met het schrijven van een Kreken- en Dijkenplan. Lees meer over Ontwikkelen Kreken- en Dijkenplan

2019-04-01 01 Apr 2019 2020-04-01  -  01 Apr 2020

Terugkoppeling per dorp traject Versterk de Scheldedorpen

Datum:
Locatie:
10:00 - 10:00

De gemeente Hulst bespreekt per dorp de uitgewerkte plannen voor de versterking van de toeristische ankerplaatsen. Lees meer over Terugkoppeling per dorp traject Versterk de Scheldedorpen

2019-05-01 01 May 2019 2019-05-31  -  31 May 2019

Herziening recreatief medegebruik Hedwige-Prosperpolder

Datum:
Locatie:
10:00 - 10:00

Bestuurlijk wordt de afweging gemaakt om het recreatief medegebruik van de Hedwige-Prosperpolder te herzien. Lees meer over Herziening recreatief medegebruik Hedwige-Prosperpolder

2019-05-01 01 May 2019 2019-05-31  -  31 May 2019

Grenspark Landbouwbijeenkomst Graauw

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Na bijna 3 jaar experimenteren binnen het Kiekendiefproject was het tijd om samen naar de,grensoverschrijdende toekomst te kijken. Lees meer over Grenspark Landbouwbijeenkomst Graauw

2019-07-08 08 Jul 2019 2019-07-08  -  08 Jul 2019

Hout populieren Hedwigepolder terug in de polder

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het inmiddels gezaagde en gedroogde hout van de populieren uit de Hedwigepolder is terug. Lees meer over Hout populieren Hedwigepolder terug in de polder

2019-08-23 23 Aug 2019 2019-08-23  -  23 Aug 2019

Vleermuistoren wordt Realiteit

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De vergunning voor de geplande bouw van een vleermuistoren in het grenspark is verleend. Lees meer over Vleermuistoren wordt Realiteit

2019-09-11 11 Sep 2019 2019-09-11  -  11 Sep 2019

Wandelnetwerk Groot Saeftinghe

Datum:
Locatie:
10:00 - 10:00

Toerisme Oost-Vlaanderen wil het Waasland positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming. Lees meer over Wandelnetwerk Groot Saeftinghe

2019-10-01 01 Oct 2019 2020-10-01  -  01 Oct 2020

Opmaak van een Mobiliteitsvisie

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Studiebureau Juust maakt in opdracht van de provincie Zeeland, samen met projectpartners en Streekholders, een mobiliteitsvisie voor het Grenspark. Lees meer over Opmaak van een Mobiliteitsvisie

2019-10-20 20 Oct 2019 2019-10-20  -  20 Oct 2019

Kick-Of Branding en Marketing Strategie

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Bureau Zidiot gaat de strategie, huisstijl en het streekmerk voor het grenspark ontwikkelen. Lees meer over Kick-Of Branding en Marketing Strategie

2019-11-20 20 Nov 2019 2019-11-20  -  20 Nov 2019

Internet Platform Grenspark Groot Saeftinghe in de lucht

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens de inloopbijeenkomst in het Jeugdcentrum in Prosperdorp is het nagelnieuwe internet platform van Grenspark Groot Saeftinghe officieel in gebruik genomen. Lees meer over Internet Platform Grenspark Groot Saeftinghe in de lucht

2019-11-27 27 Nov 2019 2019-11-27  -  27 Nov 2019

Inloopbijeenkomst Streekholders

Datum:
Locatie: St-Engelbertusstraat 5, 9130 Beveren, België
00:00 - 00:00

Tijdens een inloopbijeenkomst in het Jeugdcentrum in Prosperdorp zijn alle Streekholders op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond het grenspark. Lees meer over Inloopbijeenkomst Streekholders

2019-11-27 27 Nov 2019 2019-11-27  -  27 Nov 2019

Werkgroep Branding - de logo concepten zijn bekend

Datum:
Locatie:
19:00 - 21:00

Op 13 februari 2020 is de werkgroep branding en onthaal samengekomen. Op deze avond hebben zij samen met Zidiot de drie ontwikkelde concepten bekeken. De aanwezigen streekholders hebben enthousiast gereageerd en feedback gegeven. Een goede basis voor de ontwikkeling van een mooi en krachtig logo. Lees meer over Werkgroep Branding - de logo concepten zijn bekend

2020-02-13 13 Feb 2020 2020-02-13  -  13 Feb 2020

Achtste Grensparkchallenge behaald

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Alweer drie jaar geleden committeerden de Streekholders in Grenspark Groot Saeftinghe zich aan de Grenspark Challenges. Van de tien uitdagingen is nu ook de achtste in de rij, het aanleggen van tien amfibiepoelen in het grenspark, verwezenlijkt. Reden voor een klein feestje. Lees meer over Achtste Grensparkchallenge behaald

2020-03-04 04 Mar 2020 2020-03-04  -  04 Mar 2020

Start herziening Rijksinpassingsplan

Datum:
Locatie:
10:00 - 10:00

Voor het aanpassen van de plannen voor recreatief medegebruik van de Hedwige-Prosperpolder wordt een herziening van het Rijksinpassingsplan opgestart. Lees meer over Start herziening Rijksinpassingsplan

2020-04-01 01 Apr 2020 2020-04-30  -  30 Apr 2020

Panoramaheuvel wordt werkelijkheid

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Het idee gonsde al geruime tijd door Grenspark Groot Saeftinghe, maar nu Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland groen licht heeft gegeven, gaat het ook werkelijk gebeuren. In 2021 beginnen we met de bouw van de Panoramaheuvel, voorwaar geen kleinigheid in de ontwikkeling van het grenspark. Lees meer over Panoramaheuvel wordt werkelijkheid

2020-07-01 01 Jul 2020 2020-07-01  -  01 Jul 2020

Vleermuistoren gereed

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Nog moeilijk te zien door de afsluitingen in het gebied, is recent de vleermuistoren aan de Mariastraat in Nieuw-Namen opgeleverd. Alle, stuk voor stuk beschermde, vleermuissoorten die in het gebied leven, kunnen hier een nieuw onderkomen vinden. Maar wat is dat nou eigenlijk, zo'n vleermuistore Lees meer over Vleermuistoren gereed

2020-07-03 03 Jul 2020 2020-07-03  -  03 Jul 2020

Het Grenspark logo onthuld!

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Vier jaar lang is er gebrainstormd, overlegd, voorgesteld en bijgeschaafd, maar nu is het daar, het nieuwe Grensparklogo. Landbouw, natuur en haven, de drie pijlers van Grenspark Groot Saeftinghe, we vinden ze allemaal terug in één sterk logo. Helder, zwart op wit, een beeldmerk om trots op te zijn. Lees meer over Het Grenspark logo onthuld!

2020-07-07 07 Jul 2020 2020-07-07  -  07 Jul 2020

Grenspark Groot Saeftinghe Talkshow

Datum:
Locatie:
19:00 - 20:00

Een overrompelend aantal kijkers kon dinsdagavond live meekijken met de allereerste Grenspark Talkshow. Vanuit paviljoen 't Schor in Paal kregen de kijkers een prachtige inkijk in de werking van Grenspark Groot Saeftinghe. Dikke bonus, de onthulling van het schitterende nieuwe grensparklogo. Lees meer over Grenspark Groot Saeftinghe Talkshow

2020-07-07 07 Jul 2020 2020-07-07  -  07 Jul 2020

Opdracht bouw nieuw veldstation verleend

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Na 55 jaar trouwe dienst is het zomerverblijf van Het Zeeuwse Landschap in Het Verdronken Land van Saeftinghe dringend aan vervanging toe. Onlangs werd de bouw van het nieuwe veldstation toegekend aan aannemingsbedrijf van Hese Infra uit Middelburg. Lees meer over Opdracht bouw nieuw veldstation verleend

2020-07-29 29 Jul 2020 2020-07-29  -  29 Jul 2020

Officiële ingebruikname Zonnetrein Grenspark Groot Saeftinghe

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De Zonnetrein is terug in Grenspark Groot Saeftinghe, en hoe! Sinds kort rijdt de Zonnetrein weer over de wegen van het grenspark. Bijna onherkenbaar in het nieuwe livrei. Dat mag ook, want we kunnen bijna spreken van De Nieuwe Zonnetrein. Vrijdag 18 september was de officiële ingebruikname. Lees meer over Officiële ingebruikname Zonnetrein Grenspark Groot Saeftinghe

2020-09-18 18 Sep 2020 2020-09-18  -  18 Sep 2020

Lancering Wandelnetwerk Grenspark Groot Saeftinghe

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Vanaf vandaag kan ook het grote publiek kennis maken met het grenspark. Toerisme Oost-Vlaanderen presenteert deze week liefst 420 km aan bewegwijzerde wandelpaden. Een van de twee nieuwe knooppuntenroutes heet veelbelovend Grenspark Groot Saeftinghe. Lees meer over Lancering Wandelnetwerk Grenspark Groot Saeftinghe

2020-10-29 29 Oct 2020 2020-10-29  -  29 Oct 2020

Streekmerk Groot Saeftinghe Smaekt gelanceerd

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Groot Saeftinghe Smaekt. Een streekmerk dat niet alleen de nadruk moet leggen op de vele bijzondere producten die hier in de streek geteeld, bedacht en gemaakt worden, maar tegelijkertijd een kapstok wil zijn voor de trots die we met zijn allen delen voor 'ons grenspark'. Lees meer over Streekmerk Groot Saeftinghe Smaekt gelanceerd

2021-01-25 25 Jan 2021 2021-01-25  -  25 Jan 2021

Boekonthuling Richard Bleijenberg

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Dinsdag 16 maart overhandigde burgemeester Jan-Frans Mulder van de gemeente Hulst het eerste gedrukte exemplaar van het boek “Van Saeftinghe tot Nieuw-Namen. Verhalen van Richard Bleijenberg” aan de heer Bleijenberg zelf, buiten bij zijn woning in Nieuw-Namen. Lees meer over Boekonthuling Richard Bleijenberg

2021-03-16 16 Mar 2021 2021-03-16  -  16 Mar 2021

Kick-Off Kunstproject CBK

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 22 april vindt de kick-off plaats van een kunstverkenning in het Grenspark Groot Saeftinghe. Met dit project wordt de vrijheid en verbondenheid onderzocht van mensen en plekken in het Zeeuwse landschap op de grens van Zeeuws- en Oost-Vlaanderen. Lees meer over Kick-Off Kunstproject CBK

2021-04-22 22 Apr 2021 2021-04-22  -  22 Apr 2021

Waterbuffels in Baalhoek

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De waterbuffels zijn gearriveerd in het grenspark. Negen stuks en ze hebben er duidelijk zin in. Grenspark Groot Saeftinghe heet ze van harte welkom. Lees meer over Waterbuffels in Baalhoek

2021-05-28 28 May 2021 2021-05-28  -  28 May 2021

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Grenspark Groot Saeftinghe

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens een korte bijeenkomst werd 16 juni het nieuwe Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe ondertekend. Hiermee is de toekomst van het grenspark voor de komende jaren opnieuw gevangen in een duidelijke intentieverklaring. Elf handtekeningen die de toekomst gaan brengen die we verdienen. Lees meer over Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Grenspark Groot Saeftinghe

2021-06-16 16 Jun 2021 2021-06-16  -  16 Jun 2021

Bijeenkomst Meester van der Heijdengroeve Nieuw-Namen

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

De Meester van der Heijdengroeve in Nieuw-Namen is een bijzonder aardkundig monument. Bijzonder kwetsbaar ook. In het kader van de Erfgoeddeal is er financiële ruimte gecreëerd om die kwetsbaarheid aan te pakken. De 1e bijeenkomst vond plaats op 7 juli 2021. Lees meer over Bijeenkomst Meester van der Heijdengroeve Nieuw-Namen

2021-07-07 07 Jul 2021 2021-07-07  -  07 Jul 2021

Boergondisch wandelen & fietsen met de streekholders

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Na twee succesvolle edities van de Boergondische wandelingen, bracht de Boergondische fietstocht een wat groter gedeelte van het grenspark voor het voetlicht. De polders gonzen van de bedrijvigheid! Lees meer over Boergondisch wandelen & fietsen met de streekholders

2021-08-15 15 Aug 2021 2021-08-15  -  15 Aug 2021

Infomarkt: landbouw in Grenspark Groot Saeftinghe

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens een infomarkt kregen Vlaamse en Nederlandse landbouwers uitleg over de verschillende landbouwinitiatieven die lopen in het grenspark: het landbouwinnovatiefonds, kiekendiefvriendelijke teelten, etc. Lees meer over Infomarkt: landbouw in Grenspark Groot Saeftinghe

2021-09-21 21 Sep 2021 2021-09-21  -  21 Sep 2021

CBK Makersmarkt

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In en om de Maalderij werd het tussentijdse resultaat van de ontdekkingsreis van het CBK door Grenspark Groot Saeftinghe gepresenteerd. Lees meer over CBK Makersmarkt

2021-09-24 24 Sep 2021 2021-09-24  -  24 Sep 2021

Versterk de Scheldekust op stoom: definitieve schetsontwerpen krijgen vorm.

Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Donderdag 30 september werd in Paal de reeks zomersessies rond het project Versterk de Scheldekust afgerond met de laatste van vier bijeenkomsten. In Emmadorp, Zeedorp/Ossenisse, Walsoorden en Paal kan naar een definitief schetsontwerp toegewerkt worden. Lees meer over Versterk de Scheldekust op stoom: definitieve schetsontwerpen krijgen vorm.

2021-09-30 30 Sep 2021 2021-09-30  -  30 Sep 2021

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen