Het grensparkverhaal

Weggestopt in een bocht van de Westerschelde is Grenspark Groot Saeftinghe klaar om ontdekt te worden. Nergens ter wereld is de combinatie van natuur, landbouw en haven zo nadrukkelijk aanwezig. Elk drukken ze hun stempel op de regio, samen vormen ze een uniek geheel vol mogelijkheden en kansen.

Horizontale verbinding 

Vanaf 2016 heeft het Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe een krachtige beweging in gang gezet. Met een horizontale en identiteitsgerichte gebiedsaanpak werden de historisch gegroeide belangentegenstellingen tussen landbouw, haven en natuur omgebogen tot een krachtige en volhoudbare samenwerking. Streekholders, haven, landbouw en natuur stelde samen een gebiedsagenda op waarin de ambities neergeschreven werden.

In maart 2020 werd het Interregproject afgerond, maar de ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe niet! Daarom ondertekenden elf partijen in 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een periode van vijf jaar. Een overgangsperiode waarbinnen de definitieve beheersvorm van Grenspark Groot Saeftinghe zich kan ontwikkelen. In het ontwikkelingsprogramma worden de hoofdlijnen tot 2026 vastgelegd. Een stap in de goede richting! 

Van heinde en verre 

Het grenspark kent geen strakke begrenzing, al probeert men het te plaatsen binnen 'de grootste uitbreiding van het intergetijdengebied van Saeftinghe in de 17e eeuw'. Dat wil eigenlijk zeggen dat de later ingedijkte polders ook deel uitmaken van het Grenspark. Saeftinghe, Prosper en Hedwige vormen de kern van het natuurgebied, samen met de omliggende polders en overgang naar de haven van Antwerpen vormen ze het grenspark. Delen van Beveren, Sint-Gillis-Waas en Hulst vallen binnen het bereik van het grenspark. Bij uitbreiding raken ook Stekene en Terneuzen nog aan het areaal van mogelijkheden dat het grenspark te bieden heeft. Zo ontstaat een werkgebied met fluïde grenzen, waar iedereen die kansen ziet, die kansen ook met beide handen kan aangrijpen.

Drie-eenheid

Daarmee komen we aan de kern van het hele traject. Grenspark Groot Saeftinghe biedt de ruimte aan natuur, landbouw en haven. Niet naast elkaar, maar bij voorkeur in harmonie met elkaar. De wijze waarop hier nieuwe natuurwaarden worden gecreëerd zijn minstens zo innovatief als de ontspruitende initiatieven om de landbouw in dit uitdagende gebied een voorloper te laten zijn in de zoektocht naar nieuwe, duurzamer landbouwmethoden. Innovatie en haven lijken een voor de hand liggender combinatie, maar laten we vooral ook kijken naar wat de haven voor de andere twee kan betekenen en omgekeerd. We kunnen het niet over het grenspark hebben zonder de link naar recreatie. De drie-eenheid natuur, landbouw en haven, maar zeker ook de unieke kracht van een grote groep gedreven streekholders staan garant voor een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers uit alle windstreken.

Streekholders

De inwoners zijn de kracht van het grenspark. De streekholders dat zijn ondernemers die kansen zien, bewoners die mee durven dromen over hun toekomstige achtertuin, boeren die meedenken over win-winsituaties voor landbouw en natuur, bedrijven als gastheer voor een groeiend aantal bezoekers,... Het zijn de inwoners die vol liefde en passie voor de regio meebouwen aan Grenspark Groot Saeftinghe. 

Exclusief en uitdagend

De belofte van het Grenspark is een exclusieve, uitdagende en grensverleggende ervaring. Wandelend door het Verdronken Land van Saeftinghe en de Scheldepolders is de horizon van de haven met zijn gigantische schepen en stapels containers altijd dichtbij. Heerlijk struinen langs de weidse akkers, fietsen langs de kralenketting van Scheldedorpen of gewoon genieten van uitgestrekte kreken en oneindige dijken waar je uniek palet aan vogels en planten kan ontdekken, de streekproducten ziet groeien en later kunt proeven in de gastvrije cafeetjes en restaurants, dit zorgt voor die bijzondere sfeer en beleving die de streekholders en partners als kracht zien voor de ontwikkeling van het grenspark en de basis voor een ruimtelijk concept dat zo goed bij deze omgeving past. Laten we eerlijk zijn, wat hier allemaal gebeurt mag gezien worden!

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen