Bauhaus of the Seas Sails

Het Bauhaus of the Seas (BoSS) project heeft tot doel om oplossingen voor klimaatneutraliteit met een bijzondere focus op kustgebieden te demonstreren en archiveren. Binnen het project werken verschillende ‘pilots’ aan een betrokken gemeenschap die meedenkt over een ecologisch duurzame en sociaal eerlijke transitie.

De klimaatcrisis is een wereldwijd, complex hyperobject. Het Nieuwe Europese Bauhaus (NEB) wil een beweging gebaseerd op duurzaamheid, sociale integratie en schoonheid op gang brengen. Het project heeft tot doel ethische en esthetische regeneratieve ontwikkelingen te bevorderen.

Binnen NEB, focust Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) zich op de meest kritieke gedeelde ruimte in Europa en de wereld zijn zeeën, oceanen en waterlichamen. Oceanen worden geconfronteerd met tal van uitdagingen, van plasticvervuiling tot de stijgende zeespiegel. Het is een heuse uitdaging om oplossingen te vinden voor de diverse milieuproblemen. Dit kan door steden & gemeenschappen dichtbij water te mobiliseren. Met een interdisciplinaire, intergenerationele en interspecifieke aanpak kan zinvolle verandering teweeg te brengen.

BoSS Pilots 

Het Bauhaus of the Seas (BoSS) project heeft tot doel om oplossingen voor klimaatneutraliteit met een bijzondere focus op kuststeden, als verbinding naar gezonde waterlichamen, te demonstreren en archiveren. Binnen het project werken verschillende ‘pilots’ aan een betrokken gemeenschap die meedenkt over een ecologisch duurzame en sociaal eerlijke transitie. In Portugal, Italië, Zweden/Duitsland en Nederland/België vinden pilotprojecten plaats. Met activiteiten of ‘drops’ willen ze wijdverspreide effecten creëren.

DELTA PILOT
De Delta Pilot bestaat uit twee verschillende locaties: Grenspark Groot Saeftinghe, met een landelijk karakter, en de regio Rotterdam, met een sterk stedelijk karakter. Beide omgevingen hebben sociale en ruimtelijke uitdagingen die gepaard gaan met een snel veranderend klimaat en politieke realiteiten die hun sociale weefsel beïnvloeden.

In het BoSS project streven we ernaar om een brede groep van belanghebbenden te betrekken: gaande van burgers, boeren, studenten en jongere generaties tot architecten en deskundigen uit de publieke, private, institutionele en creatieve sector, op beide locaties. Met hen werken we aan een gedeelde agenda voor de Delta regio en creëren we een netwerk dat experimenteert en werkt aan duurzame ontwerp-oplossingen voor kustgebieden (drop #8: future tidal architecture). Daarnaast verkennen we de verschillende kennis, perspectieven en culturele waarden die verbonden zijn aan water (drop #9: living with water). Tenslotte dagen we het netwerk uit om op een andere manier naar de relatie tussen menselijk leven en niet-menselijk leven te kijken, het Zoöp-model leert hen om in de praktijk op een andere manier te denken en werken (drop #1: Zoöp).

De TU Delft, Grenspark Groot Saeftinghe, het Nieuwe Instituut en Vereniging Deltametropool werken in het kader van de Deltapilot samen als Sea Forum. We willen een voorbeeld zijn voor samenwerking in de deltaregio.

  Volg ons op social media

   

   

   

   

  Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

  Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

  dISCLAIMER

  Download de app 
   

  DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

  Download on the App Store

  Get it on Google Play

   

   
  Cookie-instellingen