Realisatie uitkijk- en radartoren op panoramaheuvel weer stap dichterbij

13-03-2024
0 reacties

Provincie en Rijkswaterstaat realiseren samen een uitkijk- en radartoren op de panoramaheuvel in de Hedwigepolder. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die begin maart is ondertekend. De aanbesteding voor de bouw van de toren en de aanleg van de toegangsweg kunnen nu starten

Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van het groene hart van het Grenspark Groot Saeftinghe. Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat gaan samen een uitkijk- en radartoren realiseren op de panoramaheuvel. De Provincie zorgt met de uitkijktoren voor een unieke recreatieve plek in de Hedwigepolder. Rijkswaterstaat vervangt hiermee de huidige radartoren in het Verdronken Land van Saeftinghe die aan vervanging toe is. 

Hedwigepolder

De Hedwigepolder is een van de jongste polders van Zeeland en is pas in 1907 ingepolderd. Van de afgesproken 600 ha. natuurherstel van de Westerschelde wordt 300 ha. gerealiseerd in de Hertogin Hedwigepolder. Samen met het Sieperdaschor en de net over de grens gelegen Prosperpolder ontstaat een nieuw getijdengebied van wel 470 hectare.

Met de streek

In de afgelopen jaren is in overleg met de streekholders het idee ontstaan om een panoramaheuvel aan te leggen. Hiervoor kon de grond worden gebruikt die vrijkwam bij het afgraven van de Scheldedijk en Sieperdadijk. Ook ontstond de wens voor een uitkijktoren. Hier kunnen bezoekers de Scheldenatuur, de haven en voorbijvarende schepen en het achterliggende boerenlandschap op grote hoogte beleven. De toren biedt ook ruimte voor horeca, een ontvangst- en expositiecentrum en een aantal ecolodges, waar je kan overnachten. Het wordt een van de “onthaalpoorten” van het grenspark.

Ophogen panoramaheuvel

Momenteel is de heuvel die er ligt nog niet hoog genoeg. In de naastgelegen binnendijkse Prosperpolder ligt een grondvoorraad. Provincie Zeeland onderzoekt momenteel de kwaliteit van de grond. Voldoet deze aan de Nederlandse eisen, dan wordt die grond gebruikt om de panoramaheuvel op te hogen.

Hoe nu verder?

De verwachting is dat de ophoging van de heuvel in de tweede helft van 2024 klaar is. De start van de bouw van de radar- en uitkijktoren is begin 2025 gepland. In 2026 kunnen bezoekers dan de toren in.

De ondertekening onderstreept de goede en constructieve samenwerking tussen ons”, zeggen gedeputeerde Arno Vael en directeur Lilian Sikkema van Rijkswaterstaat. “Fijn dat we met de bouw van de toren samen een meerwaarde kunnen creëren voor de streek. Met de toren blijft de veiligheid voor de scheepvaart op de Westerschelde gewaarborgd én krijgt Zeeland een nieuw icoon! 

 

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen