De panoramaheuvel

Ro & Ad Architecten
26-08-2019
0 reacties

Om het recreatief medegebruik en de beleving in het Hedwige-Prospergebied een unieke plek te geven is er, samen met de streekholders, een panoramaheuvel met uitkijktoren bedacht in de voormalige Hedwigepolder. De panoramaheuvel wordt gemaakt van de grond en klei van de afgegraven dijken.

Met het definitief maken van het bestek voor de realisatie van het Hedwige- Prosperproject is nog één keer goed gekeken naar het recreatief medegebruik en het grootschalig grondverzet. Daar ontstond het eerste idee van de panoramaheuvel. Met de afgegraven grond van de dijken zal deze opgebouwd worden. 

De heuvel komt in het getijdengebied te staan, in de voormalige Hedwigepolder. De uitkijktoren op de heuvel combineert een publieksfunctie zoals een restaurant en een natuureducatiecentrum met een nieuwe te bouwen radartoren voor de Schelderadarketen. De huidige radartoren in Saeftinghe is namelijk aan vervanging toe en moet voor 2026 vervangen worden. 

Met de streekholders en Stichting het Zeeuwse Landschap is het definitieve ontwerp afgestemd, er was meteen een gevoel van een win-win-situatie. Voor de natuur, doordat bezoekers vooraan in het gebied kunnen worden ontvangen en gelijk ook een voordeel voor de toekomstige exploitatie van het onthaal. Voor het milieu, vanwege de beperking van het transport van de grond naar elders. Voor het recreatief medegebruik, door het ontstaan van een unieke beleving van getijden en natuur met een spectaculair uitzicht over de drie-eenheid van het grenspark. 

De planologische procedure voor de daadwerkelijk bouw van de heuvel en toren is nu ook doorlopen. Door de aannemer van het Hedwige-Prosperproject kan nu  worden begonnen met de ophoging. Hieronder zijn de gevolgde stappen voor de benodigde herziening nog eens opgenomen. Ondertussen is er met de Schelderadarketen een  voorlopig ontwerp opgesteld. De bijgevoegde plaatjes zijn de eerste visualisaties om een idee te geven hoe de uitkijktoren/radartoren er uit gaat zien De volgende stap is het uitwerken van een definitief ontwerp. Ook de streekholders zullen hierbij worden betrokken evenals de Schelderadarketen, het Zeeuwse Landschap en het grenspark.

Door lopen stappen Herziening RIP:

  • Onderzoek naar mogelijke alternatieven. Als er toch een herziening dient plaats te vinden, dan maar ook gelijk goed zoeken naar mogelijke andere alternatieven. HNS en Ro&Ad Architecten hebben er vier op een rij gezet en afgewogen op natuur, veiligheid, identiteit van het grenspark, vergunbaarheid en uitvoerbaarheid. De panoramaheuvel kwam als sterkste alternatief uit de bus voor het gewijzigde recreatief medegebruik.
  • Workshop met de streekholders. Jullie ideeën en wensen zijn verzameld om waar mogelijk een plek te geven in toekomstige ontwerp van de toren. Tijdens de workshop bleek dat vrijwel alle aanwezige de panoramaheuvel een goed idee vinden. Voor de invulling van het onthaal op de heuvel worden voor het vervolg twee alternatieve invulling/ontwerpen uitgewerkt. HNS en Ro&Ad Architecten hebben deze ontwerpen gepresenteerd op 27 november 2019 tijdens de streekholdersbijeenkomst aan de streekholders.
  • Door verantwoordelijke ministeries en haar Rijksadviseur is groen licht gegeven voor de start van de herziening van het Rijksinpassingplan Hedwigepolder. De benodigde planologische procedure wordt zijn verder voorbereid en gestart na officiële toestemming van de ministeries en de provincie Zeeland.
  • Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft eind juni 2020 groen licht gegeven.
  • In 2022 beginnen we met de bouw van de panoramaheuvel, voorwaar geen kleinigheid in de ontwikkeling van het grenspark.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen