Landbouwinnovatiefonds voor Linkerscheldeoever

Fotografie Theo Baart
29-06-2020
0 reacties

In de polders op de Linkerscheldeoever bepalen landbouw, natuur en industrie het uitzicht. Drie pijlers die samen het uitzicht bepalen en een grote druk leggen op het landschap. Daarom lanceert Port of Antwerp samen met de partners van het grenspark een projectoproep voor natuurinclusieve landbouw.

Net als in grote delen van Vlaanderen, wordt ruimte in het Waasland stilaan een schaars goed. Wonen, werken en recreƫren, met zoveel mensen op zo'n klein stukje land is dat niet altijd vanzelfsprekend. In het zuiden van Grenspark Groot Saeftinghe, waar landbouw, natuur en industrie wedijveren om de beschikbare ruimte, wordt dit nog eens extra duidelijk. Daar waar de natuur in de Scheldedelta volop de ruimte krijgt om het evenwicht ten opzichte van de groeiende industrie te hervinden, staat de landbouw voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, waterschaarste, geglobaliseerde markten, afname van de biodiversiteit en snel veranderende (internationale) regelgeving zijn duidelijke signalen dat de landbouw in de toekomst niet anders kan dan de zaken anders aan pakken.

Sinds 2017 wordt er in Grenspark Groot Saeftinghe samengewerkt om natuurinclusieve landbouw in te bakken in de ontwikkeling van het grenspark. Bewust van zijn rol in het geheel en het belang van samenwerking, heeft Port of Antwerp besloten om samen met de partners van het grenspark het voortouw te nemen. Met de oprichting van een landbouwinnovatiefonds krijgt de landbouw in Grenspark Groot Saeftinghe een extra impuls. Agrarische bedrijven in het gebied worden van harte opgeroepen om mee te denken en ontwikkelen aan het verder uitrollen van innovatieve landbouwmethoden die landbouw en natuur opnieuw dichter bij elkaar moeten brengen. Port of Antwerp heeft zich geƫngageerd om de kosten in deze eerste fase van de projectoproep te dragen. Richt het project zich in deze beginfase nog louter op het Vlaamse gedeelte van het grenspark, voor de nabije toekomst wordt onderzocht hoe het project grensoverschrijdend kan worden uitgebreid.

Met deze opwaardering van het polderlandschap, wordt onder andere geprobeerd de biodiversiteit een flinke duw in de rug te geven. Door in te zetten op aangepaste landbouw, zoals het verbouwen van gewassen die minder bemesting en pesticiden nodig hebben en een minder intensieve grondbewerking vereisen, kan de landbouw bijdragen aan een verbetering van het bodemleven, de capaciteit om vocht vast te houden en de bewerkbaarheid van de bodem. Semi-permanente gewassen, niet-kerende bodembewerking, aangepaste teeltplannen, het zijn maar een paar voorbeelden van evoluties die van grote waarde kunnen zijn voor enerzijds het inkomen van de landbouwer en anderzijds de ontwikkeling en het behoud van natuur. De rol die het havenbedrijf zich hierbij aan meet maakt eens temeer duidelijk hoe sterk de drie pijlers van het grenspark in elkaar verstrengeld zijn. Dat is de kracht van Grenspark Groot Saeftinghe.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen