Op zoek naar een win-win voor landbouw en biodiversiteit

11-10-2021
228 keer bekeken 0 reacties

7/10/21 - Port of Antwerp lanceert tweede projectoproep voor landbouwinnovatiefonds

Port of Antwerp lanceert, in samenwerking met Grenspark Groot Saeftinghe, een tweede projectoproep voor het landbouwinnovatiefonds. Met dit initiatief worden innovatieve en duurzame landbouwprojecten in de Wase polders ondersteund. Landbouwers die zich willen inzetten om hun landbouwactiviteiten aan te passen zodat ze bijdragen aan de biodiversiteit én economisch rendabel zijn, kunnen zich inschrijven voor de oproep van 2021.

Ingeklemd tussen de Schelde, de haven en het Zeeuws Vlaamse achterland, wordt het landschap gekenmerkt door  dijken en kreken, voorbijvarende containerschepen en uitgestrekte polders. De landbouw staat er voor verschillende uitdagingen: droogte, waterschaarste, snel veranderende regelgeving, afname van de biodiversiteit,… Met het landbouwinnovatiefonds willen Port of Antwerp en Grenspark Groot Saeftinghe innovaties bij landbouwbedrijven aanmoedigen. Meer specifiek innovaties die de impact op het milieu verminderen én de bedrijfsvoering versterken.

Al negen bedrijven aan de slag            
Inmiddels lopen er negen projecten uit een eerdere projectoproep. Op heel diverse manieren werken de landbouwers aan aanpassingen die bijdragen aan het bodemleven, de capaciteit om water vast te houden, de staat van de bodem,… Zo zijn er projecten die experimenteren met de gerichte inzet  van bloemenstroken in het kader van natuurlijke plaagbestrijding of werken aan een verdere integratie en optimalisatie van kiekendiefvriendelijke teelten in het teeltplan. Bij kiekendiefvriendelijke teelten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mengteelten. Moeilijkheid hierbij is dat verschillende gewassen op verschillende dieptes gezaaid moeten worden. Daarom ontwikkelden een aantal landbouwers een machine waarmee op twee verschillende dieptes tegelijk gezaaid kan worden. Veldbonen en triticale kunnen zo in een werkgang gezaaid worden. Niet alleen interessant als foerageergebied voor de bruine kiekendief, maar ook  als ruwvoer voor koeien, zodat de boer minder afhankelijk is van de import van eiwitbronnen zoals soja. “Een win-win voor economie en ecologie, op maat van het individuele landbouwbedrijf” vat Dorien Van Cauteren, Milieudeskundige van Port Of Antwerp, samen.

Innovatieproject op maat van jouw bedrijf   
Door de verscheidenheid aan landbouwbedrijven kunnen de toe te passen maatregelen sterk verschillen. Het landbouwinnovatiefonds wil uitdrukkelijk op maat en op initiatief van de lokale landbouwers werken. Tot 15 november 2021 kunnen geïnteresseerden vrijblijvend een projectvoorstel indienen. Het innovatiefonds ondersteunt de aanvraag en begeleidt landbouwers doorheen het traject. Deze projectoproep richt zich op Vlaamse landbouwers, er wordt met provincie Zeeland bekeken om de oproep in de toekomst ook grensoverschrijdend uit te zetten. 

Wat betekent het landbouwinnovatiefonds concreet voor u als landbouwer?          
Na het indienen van de projectvoorstellen zal een professionele jury alle ingediende projectvoorstellen beoordelen en de projecten selecteren die in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Ingediende projectvoorstellen dienen te voldoen aan enkele deelnamecriteria die je terug kan vinden op de website. Wie nood heeft aan een consultant om het projectvoorstel mee vorm te geven of financieel door te rekenen kan hier een financiële ondersteuning voor aanvragen (maximum 80% van de voorgelegde factuur met een maximum van 5.000 euro excl. BTW).

Voor meer informatie over de criteria, de procedure, en het reglement kan u terecht op de website

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Dorien Van Cauteren.
E-mailadres: dorien.vancauteren@portofantwerp.com
GSM: 0032 491 62 69 04

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen