Vlaams-Nederlandse Schelde Delta erkend als UNESCO Geopark

28-03-2024
0 reacties

De ontstaansgeschiedenis, de rijke cultuurhistorie en de wisselwerking tussen mens en water maken het Vlaams-Nederlandse Schelde estuarium tot een uniek gebied. Zo uniek dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen. Een bijzonder erkenning!

Geopark Schelde Delta?

U leest het goed het geopark, niet grenspark. Waar Grenspark Groot Saeftinghe zich focust op samenwerking in een stukje grensgebied langs de Schelde, is de schaal van het Geopark Schelde Delta net wat groter. Het geopark strekt zich uit over de volledige Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. In het landschap is de wisselwerking tussen mens en water - de samenwerking én de tegenwerking - zichtbaar en tastbaar zoals nergens anders in de wereld. 

Dat erkent ook UNESCO. Op 27 maart ontving het Geopark Schelde Delta officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk! Daarmee onderstreept UNESCO dat het Schelde Delta estuarium geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek en van grote waarde is.

Een erkenning als UNESCO Geopark creëert internationale aandacht voor het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

50 miljoen jaar jong 

Het Vlaams-Nederlandse getijdengebied van de Schelde is een uniek laagland- en kustgebied. Een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering gaf het vorm. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk. Volgens de partners van het geopark verdient het geopark alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Een werk van lange adem

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) hebben grensoverschrijdend samengewerkt en tien jaar geleden het initiatief genomen om in aanmerking te kunnen komen voor het keurmerk. Vandaag de dag wordt er met meer dan 60 gemeentes, kennisinstellingen (zoals HZ en het NIOZ-Yerseke), musea (zoals Watersnoodmuseum en Terra Maris) en de toeristische organisaties samengewerkt. Bij elkaar genomen gaat het om zo’n 150 organisaties.

Met de erkennning van UNESCO wordt de Schelde Delta opgenomen in het internationale UNESCO Global Geopark Network, waar onder meer de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van Ijsland, en een van de diepste canyons van de wereld: Colcan in Peru deel van uitmaken.

Meer info 

Benieuwd naar het Geopark Schelde Delta? Meer info op www.scheldedelta.eu

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen