Polder 2 C's werkzaamheden op maandag 14 december

14-12-2020
0 reacties

Polder2C’s is een internationaal onderzoeksproject met als doel om de kustzones van België, Nederland, Frankrijk en Engeland, het 2 Zeeën gebied, klimaatadaptiever te maken. Vandaag, 14 december, zijn er werkzaamheden die zij uitvoeren in het gebied.

Het project heeft een aantal focusgebieden: de sterkte van waterkeringen, noodmaatregelen en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen, noodmaatregelen en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing. Het Nederlandse STOWA en Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium zijn de trekkers van het project.

Schade door overloopproeven
De afgelopen maanden zijn meerdere overloopproeven uitgevoerd op de dijk in de Hedwige-Prosperpolder. Het doel was om de sterkte van de dijk te testen en welke factoren de sterkte bepalen. Tijdens de overloopproeven is extreem hoogwater nagebootst met behulp van een overloopgenerator. Het water loopt gedurende een bepaalde tijd over de dijk en vervolgens wordt de schade aan vegetatie en afdeklaag in kaart gebracht. Er zijn meerdere overloopproeven gedaan om te bepalen wat het effect is van de hoeveelheid water, maar ook van andere factoren zoals graverij, het type bekleding en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een boom. De overlooptesten zijn uitgevoerd tot op het punt van beschadiging aan het oppervlak.

Tijd om de schade te herstellen
Het bijzondere van het Polder2C’s project is dat de ontstane schade aan de dijk nu gebruikt zal worden om enkele schadehersteltechnieken uit te proberen. In december 2020 en voorjaar 2021 staan diverse technieken op het programma:

  • Zandzakken in folie gewikkeld
  • Gebruik van Kyowa-zakken
  • Permanente reparatie met klei

De eerste twee zijn tijdelijke maatregelen die voorkomen dat de schade zich verder ontwikkelt en de stabiliteit van de dijk in gevaar brengt. De methode met zandzakken gewikkeld in folie is niet zo spannend, maar de manier van uitvoeren is nieuw.

Het gebruik van Kyowa Bags is nieuw en het projectteam staat te popelen om dit in het veld te testen.

Planning reparatiewerkzaamheden
Op maandag 14 december voeren ze eerst de reparatie uit met zandzakken met folie. Om logistieke redenen zullen een permanente klei reparatie en een reparatie met Kyowa-zakken in 2021 worden uitgevoerd. Het plaatsen van zandzakken en folie is arbeidsintensief, Een groep experts uit België en Nederland gaan hiermee aan de slag, zodat de reparatie net als in een echte noodsituatie in één dag gereed is.

Hersteltechnieken getest
Later in het project zullen de herstelwerkzaamheden op de proef gesteld worden om te zien of ze standhouden onder extreme omstandigheden. Zo wordt onderzocht hoe effectief deze innovatieve hersteltechnieken zijn.

Voor een video over de overloopgenerator en de overloopgenerator in actie, kijk hier.

Meer informatie
Voor het laatste nieuws en meer informatie over het project en de activiteiten, bezoek polder2cs.eu.

Voor een video over Polder 2 C's, kijk hier.

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. Meer informatie vindt u op www.interreg2seas.eu

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen