Grenspark in tijden van Corona - We all stand together

25-05-2020
0 reacties

Net voor Corona ons in haar greep kreeg berichtten we nog over het bereiken van de 8ste Grenspark Challenge, de amfibiepoelen. Dat de stilte die daarna over het grenspark trok de beestjes geen windeieren heeft gelegd is goed te horen door wie in de avondlijke uren door de polders fietst of wandelt.

De aanleg van de amfibiepoelen is een zegen voor de rugstreeppad. De poelen zorgen ervoor dat de rugstreeppad zich duurzaam kan voortplanten in de omgeving van het estuariene natuurontwikkelingsgebied. In Hedwige-, Prosper- en Doelpolders komt tot vandaag een mooie populatie van de rugstreeppad voor. Eens het gebied ontpolderd en ingericht is en onder invloed staat van het getij, zal de rugstreeppad over veel minder voortplantingsbiotoop beschikken. De nieuwe voortplantingspoelen vangen dat verlies op. Meer nog, de poelen vormen samen met het netwerk van ecologisch beheerde dijken de ruggengraat van een permanent leefgebied voor een gegarandeerd robuuste populatie rugstreeppadden. Het verlies aan leefgebied in het Hedwige-Prosperproject, wordt zo duurzaam opgevangen.

De poelen liggen er natuurlijk niet voor padden alleen. Ook steltlopers en andere watervogels kunnen er langskomen om hun dorst lessen of voor een snelle snack. De plasdraszones met kalkrijk schelpenzand bieden op termijn hopelijk ideale standplaatsen voor interessante vegetaties, zoals de moeraswespenorchis. De poelen ondersteunen zo de biodiversiteit en voegen weer iets extra toe aan het landschap. Om het noodzakelijke pionierskarakter van de amfibiepoelen te behouden, behoren beheermaatregelen als maaien, schapenbegrazing, verwijderen van waterplanten enzovoorts vanaf nu tot de noodzakelijke jaarlijkse discipline. De poelen ten zuiden van Ouden Doel vragen nog om enkele aanpassingen. Na aanleg bleken ze niet waterhoudend, wat in deze droge periode meteen opvalt. Ook de schaduw van de populierenrij op de dijk maakt de poelen er minder geschikt voor rugstreeppadpadden. Aanloopproblemen die vragen om een oplossing.

Ondertussen wordt er in de Doelpolder-Noord naar hartelust gezongen. Ditmaal geen zeldzame zangvogels die zijn neergestreken in Grenspark Groot Saeftinghe. Het is een polyfoon orkest van rugstreeppadden dat de omgeving van de pas aangelegde amfibiepoelen op warme voorjaarsavonden vult met muziek. Wie de kans heeft moet zeker eens een kijkje gaan nemen, of beter nog, zijn oor te luisteren leggen. Maak er een mooie avond van, wie weet hoor je op de achtergrond Paul McCartney wel mee neuriën.

Fotografie: afkomstig van Agentschap Natuur en Bos

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen