Vlaamse subsidie broedvogelsoorten

Fotografie: Henk Castelijns
13-05-2020
0 reacties

Al wie bekend is met Grenspark Groot Saeftinghe weet dat de grensoverschrijdende natuurverenigingen alles op alles zetten om bedreigde vogelsoorten opnieuw de ruimte te geven. Aan Vlaamse zijde wordt er ook in 2020 weer voorzien in een ad-hoc-subsidie voor de bescherming van vijf vogelsoorten.

Net als voorgaande jaren probeert men vogelsoorten die regelmatig broeden op de grond van niet in natuurbeheer zijnde landbouwpercelen zoveel mogelijk te beschermen. Met name de bruine- en grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil zijn grotendeels afhankelijk van menselijk ingrijpen om als soort te kunnen overleveren in onze streek. Wanneer nesten en jongen niet worden beschermd tegen de risico's van maai- en oogstwerkzaamheden maken ze geen schijn van kans. Met de ad-hoc-subsidie kan er snel worden ingespeeld op elk individueel waargenomen broedgeval.

De meest effectieve, en eigenlijk ook enige manier om de broedvogels een kans te geven, is het uitstellen van maai- of oogstwerkzaamheden tot de jongen zijn uitgevlogen. Wanneer de betrokken landbouwer extra inspanningen levert om deze vogelsoorten te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, dan kan hij worden vergoed voor de gemiste inkomsten door middel van de ad-hoc-subsidie voor nestbescherming. Deze kan de landbouwer in kwestie zelf aanvragen, maar ze kan ook gebruikt worden als overtuigingsmiddel om de geplande werken uit te stellen.

Iedereen die een broedgeval van een velduil, een grauwe gors, een grauwe of bruine kiekendief of een territorium van een kwartelkoning waarneemt op een regulier landbouwperceel, kan met deze subsidie naar de landbouwer van dat perceel stappen. Dat kan helpen om de landbouwer te overtuigen om deze zeldzame vogelsoorten mee te beschermen. Deze landbouwer kan zoals gezegd ook zelf zo’n subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier en meer informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van de ad-hoc-subsidie is terug te vinden via de website van Natuur & Bos.

Klik hier voor meer informatie.

Fotografie: RoofvogelsZeeland.NL, Henk Castelijns.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen