Belangstelling in de exploitatie van de Panoramatoren?

13-07-2023
0 reacties

De panoramaheuvel in het Hedwige-Propsergebied doet al dromen van de toekomstige Panoramatoren met expositieruimte, restaurant en verblijfsmogelijkheden. Door de Provincie Zeeland is een belangstellingsinventarisatie uitgezet voor de toekomstige exploitatie van de Panoramatoren.

De panoramaheuvel in het Hedwige-Prospergebied krijgt steeds meer vorm. De heuvel in het gebied doet al dromen van de toekomstige Panoramatoren. Deze zal recreanten gastvrij ontvangen in de getijdennatuur. In het gebouw worden een expositieruimte, restaurant en ecolodges ingepast. Door de Provincie Zeeland is nu een belangstellingsinventarisatie uitgezet voor de toekomstige exploitatie van de Panoramatoren (restaurant, verblijfsrecreatie en expositieruimte). Op 19 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats. 

De belangstellingsinventarisatie is voor de provincie een mogelijkheid om vroegtijdig in contact te komen met belangstellenden voor de exploitatie van de Panoramatoren, vanaf 2025. Met deze inventarisatie wil de provincie peilen of er belangstelling is en ook geïnteresseerden laten reflecteren op hoe de exploitatie kan worden ingevuld, zowel financieel als qua expertise.  De ontvangen input wordt gebruikt bij de nadere uitwerking.

Op woensdag 19 juli wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst zullen de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Panoramatoren worden toegelicht en wordt kort ingegaan op de belangstellingsinventarisatie. Tijdens deze bijeenkomst heeft u ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst gaat om 13u00 door op het provinciehuis in Middelburg. Digitaal aansluiten via MS Teams is mogelijk. De bijeenkomst zal ongeveer één uur duren. Aanmelden kan tot 18 juli, 12u00.

Meer informatie en aanmelden via de volgende link: https://s2c.mercell.com/today/43900

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen