Submenu

Presenteren nieuw schetsontwerp

26-07-2022
0 reacties

Tijdens deze bijeenkomst in het clubhuis van Watersportvereniging Paal waren er ruim 25 personen aanwezig. Allereerst werd er een toelichting van de stand van zaken en de planning gegeven.

Er werd toegelicht dat Paal onderdeel is van fase 2. Uitvoering van fase 1 start in 2023. Na deze toelichting presenteerde Ro Koster van Ro & Ad Architecten het definitieve schetsontwerp. In dit ontwerp wordt ingegaan op Paal Noord en Paal Zuid. In Paal Noord komt vooral het parkeren aan bod. In Paal Zuid gaat het vooral of de loper vanaf de Havenstraat naar de Schaftkeet. Er ontstaat nog wat discussie over een aantal punten en er wordt afgesproken om voor de openstaande vragen info te vergaren en apart nog eens met de watersportvereniging in gesprek te gaan over Paal Zuid. Dit alles wordt uitgewerkt en op een later moment met de hele groep gedeeld. In een werkgroep over de huisstijl kan alvast uiteen worden gegaan om te praten over de wensen rondom infrastructuur en bebording.

Naast het bespreken van het ontwerp voor Paal hebben Wyanda Schop (Provincie Zeeland) & Anke Calon (IVN) het project ‘Bewoners en Natuur’ toegelicht. Om de bouwwerkzaamheden langs de Scheldekust te kunnen starten moet worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden om de kwetsbare Scheldenatuur in stand te houden en waar mogelijk zelfs te versterken. Graag wil IVN Natuureducatie in samenwerking met het grensparkteam, inwoners van de Scheldedorpen en andere belanghebbenden in gesprek met als doel de kwetsbare Scheldenatuur in stand te houden. Er wordt een oproep gedaan om als bewoner hierover mee te denken in een aparte werkgroep.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen