Infomarkt: landbouw in Grenspark Groot Saeftinghe

20-09-2021 0 reacties

Begin

21-09-2021 om 00:00

Einde

22-09-2021 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Tijdens een infomarkt kregen Vlaamse en Nederlandse landbouwers uitleg over de verschillende landbouwinitiatieven die lopen in het grenspark: het landbouwinnovatiefonds, kiekendiefvriendelijke teelten, etc.

De afgelopen jaren is er binnen Grenspark Groot Saeftinghe actief samengewerkt met landbouwers in Vlaanderen en Nederland. Zo werd er geëxperimenteerd met maatregelen die een win-win voor landbouw & biodiversiteit betekenen, werden er via diverse demoprojecten ‘kiekendiefvriendelijke teelten’ op het land getest en werden er heel wat beheersovereenkomsten afgesloten. Momenteel worden in Vlaanderen de eerste projecten uit het landbouwinnovatiefonds gerealiseerd, wordt in Nederland gewerkt aan een biodivers bouwplan en worden de eerste stappen gezet richting de ontwikkeling van een streekmerk. De voorlopige resultaten van al deze inspanningen werden gisteren gepresenteerd in Prosperpolder.

Een overzichtelijke expo bracht de belangrijkste initiatieven duidelijk in beeld. Schematisch, inzichtelijk en natuurlijk met de vakkundige uitleg van de initiatiefnemers zelf. Innovatieve landbouw qua teeltmethode, stikstofopslag, methaanafvang, maar ook niet-grondgebonden initiatieven zoals nieuwe lokaal ontwikkelde landbouwmachines die speciaal zijn toegerust op de nieuwe teelten. Daarnaast was er volop ruimte in het programma om de stand van zaken te presenteren aan en te bespreken met de aanwezige landbouwers. Een onderdeel dat duidelijk maakte hoezeer de verschillende partijen in het grenspark met elkaar aan hetzelfde touw trekken. Landbouwers, vertegenwoordigers van landbouworganisaties en natuurverenigingen, de haven van Antwerpen, iedereen die er toe doet in Grenspark Groot Saeftinghe was erbij aanwezig. En het belangrijkste, alle neuzen wijzen in dezelfde richting.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen