Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta (KPI’s)

29-11-2023
0 reacties

Er komen veel uitdagingen samen op het boerenbedrijf. Om deze uitdagingen integraal aan te pakken, is er de afgelopen periode met Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta (KPI’s) geëxperimenteerd. Voor de 2e fase van de monitoring zoeken we meer agrariërs die hieraan mee willen werken.

Werving agrariërs voor fase 2 – Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta (KPI’s)

Sinds 2021 wordt er in de Zuidwestelijke Delta binnen het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta* gewerkt aan de ontwikkeling van een beloningssystematiek voor agrariërs op basis van meetbare indicatoren, Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Landelijk is er veel aandacht voor dit systeem, omdat het door de hele keten heen werkt aan een perspectief voor agrariërs.

Binnen dit project wordt gewerkt aan een set van 8 meetbare indicatoren voor de akkerbouw. Denk hierbij aan stikstofbodemoverschot, organische stof aanvoer en de impact van bestrijdingsmiddelen op het milieu. 

Melissa Poppe en Peter Geerse uit het Zeeuwse Biggekerke behoren tot de eerste dertig akkerbouwers die meedoen aan de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA).

Doel van deze pilot: akkerbouwers stimuleren om duurzamer te telen. De pilot schaalt nu op naar 100 deelnemers voor het jaar 2024. Hiervoor zoeken we geïnteresseerde akkerbouwers in de Zuidwestelijke Delta.

Je kunt je interesse doorgeven via het bijgaande formulier: https://share-eu1.hsforms.com/1EbfCInGyQ1eZsicL7b62gAf8ft2

Door dit formulier in te vullen word je aangemeld als potentiële deelnemer van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta voor het jaar 2024. Meer informatie over het project en het werken met KPI’s vind je op:
https://vitaalplattelandzwd.nl/projecten/biodiversiteitsmonitor-akkerbouw-zuidwestelijke-delta/

Alleen akkerbouwbedrijven op klei in het Zuidwestelijk kleigebied komen in aanmerking om deel te kunnen nemen.
Op basis van het aantal aanmeldingen en aan de hand van enkele selectiecriteria wordt de definitieve deelnemerslijst vastgesteld. Via de mail word je hiervan op de hoogte gebracht door Boerenverstand. 

Nynke Dijkstra van adviesbureau Boerenverstand leidt het project en maakt verbinding met andere akkerbouwregio’s, LNV en de ketenpartijen.

Aanmelden kan tot 15 december 2023.

Voor vragen over dit project en de werving kun je ook bij Nynke Dijkstra terecht via: Nynke@boerenverstand.nl

 

 

* Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland is een samenwerking tussen de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, het Ministerie LNV, kennisinstellingen en diverse ketenpartijen in de Zuidwestelijke Delta.

Voor dit project is tevens een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordiging vanuit de bovengenoemde organisaties.

 

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen