Streekholderbijeenkomst, ben jij er bij?

24-10-2023
0 reacties

Het grenspark staat niet stil. Ook het afgelopen halfjaar ontplooiden zich weer nieuwe initiatieven en werden in verschillende projecten stappen richting uitvoering gezet. Is het allemaal nieuw of ben je streekholder van het eerste uur? Je bent van harte welkom op 23 november!

Wie vaker onze streekholderbijeenkomsten bijgewoond heeft, kent de mix tussen de meest recente informatie uit het grenspark en het informeel bijpraten met tal van streekgenoten. Was je er nog niet eerder bij? Dit is je kans om kennis te maken met de drijvende krachten achter Grenspark Groot Saeftinghe, namelijk jullie, of beter nog, wij allemaal. We hopen je te mogen ontvangen! 

Waar? Jeugdcentrum Prosperpolder, St-Engelbertusstraat 5, 9130 Beveren, België
Wanneer? Op donderdag 23 november 2023, start om 18:30 uur.

Ben jij erbij? Meld je hier in aan.

Programma 

18:30 uur        Inloop 
19:00 uur        Welkom 
19:30 uur        Focussessies 
20:30 uur        Infomarkt & napraten
22:00 uur        Voorzien einde 

Tijdens de focussessies gaan we dieper in op vier onderwerpen: Interreg - investering voor duurzaam toerisme (1), transitiefonds zoetwater (2), wandelnetwerk (3) en het Dubbel Doelproject (4). Een omschrijving van elke focussessie vind je hieronder.

Interreg: investering voor duurzaam toerisme 
Grenspark Groot Saeftinghe is een bijzonder gebied met grote contrasten waar mensen rust en ruimte kunnen vinden. We willen de regio aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten zonder deze kwaliteiten te verliezen. Met een netwerk van onthaalpoorten en goede verbindende infrastructuur op vlak van mobiliteit, onthaal, recreatie en verblijf versterken we de recreatiemogelijkheden en leefbaarheid in de streek. Het Europees programma Interreg Vlaanderen – Nederland keurde een bijdrage van 5.4 miljoen euro goed om deze visie op het terrein tot uitvoering te brengen. Met bijdrage van de projectpartners wordt er zo ruim 11 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam toerisme, een stevige impuls voor de streek. In deze focussessie krijg je een overzicht en gaan we in gesprek over de projecten die we de komende drie jaar realiseren.

Transitiefonds zoetwater
Binnen het grenspark ontwikkelen we een transitiefonds. Het fonds dient om innovatief ondernemerschap te stimuleren bij agrarische ondernemers. Het centraal thema is klimaat en (zoet)water in het perspectief van de landbouw. De voorbije maanden gingen we in dialoog met diverse landbouwers en overheden. Ideeën en initiatieven op het vlak van zoetwatervoorziening, bodemverbetering, verdroging, verzilting en extreme neerslag, die tijdens het gebiedsproces van het grenspark bij ondernemers boven komen drijven, krijgen via het fonds een kans om door te ontwikkelen tot volwaardige projecten. Vernieuwing bij de individuele ondernemer én samenwerking om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen, wordt gestimuleerd om te komen tot volhoudbare en duurzame landbouw in het landelijk gebied. In deze sessie gaan we dieper in op de vorm van het fonds en verdere aanpak tot lancering (begin 2024).

Wandelnetwerk: adopteer jij een wandellus?
In deze focussessie vertellen we jou graag meer over de ontwikkeling van wandelroutes in het grenspark, en hoe jij hierbij betrokken kunt zijn! Voor wandelroutes in de omgeving van Emmadorp, Prosperpolder en Ossenisse zijn we op zoek naar enthousiaste wandelliefhebbers die een wandellus willen adopteren. Word meter of peter van een lus en draag zo bij aan trage recreatie in Grenspark Groot Saeftinghe. De routes worden ‘ingewandeld’ op de volgende streekholderbijeenkomst. Heb jij je wandelschoenen al aan?

Dubbel Doel
Gezocht: landbouwers om 150ha landbouwgrond Bruine Kiekendief-vriendelijk te bewerken.
Op de Linkerscheldeoever (Vlaanderen) maakt een groep landbouwers het landschap terug voedselrijk voor de Bruine Kiekendief, een Europees beschermde roofvogel. Vanaf 1 oktober 2024 kunnen landbouwers binnen het ‘Dubbel Doelproject’ natuurdoelen realiseren via volveldse landbouwteelten die ook voor henzelf rendabel zijn. Teeltrotaties met meerjarige gewassen als luzerne en grasklaver spelen een hoofdrol.
Wie op eigen gronden de Bruine Kiekendiefteeltrotaties toepast, krijgt voor een lange termijn kosteloos overheidsgronden in beheer- of krijgt hiervoor een financiële vergoeding. Dit biedt de ruimte om te werken aan een toekomstgericht, natuurinclusief landbouwbedrijfsmodel en een sterke, gezonde bodem.
Heb je interesse in de maatregelen, kansen en uitdagingen in dit Dubbel Doelproject? Kom luisteren en meepraten tijdens deze infosessie!

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen