Eerste geulverbinding Zeeschelde en Hedwige-Prospergebied klaar

27-10-2022
0 reacties

Sinds vandaag staat het Hedwige-Prospergebied opnieuw in verbinding met de Zeeschelde. Daarmee komt de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject in een laatste fase. Nieuwe getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu langzaam ontwikkelen.

Via een geul in de Prosperpolder stroomt het Zeescheldewater het Hedwige-Prospergebied binnen. Een bijzondere gebeurtenis in het jarenlange traject om de twee polders, goed voor 465 hectaren, weer te verbinden met de Zeeschelde. 

De Vlaamse Waterweg nv en Provincie Zeeland werkten de voorbije jaren intensief samen aan de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject, om de ontwikkeling van getijdennatuur met slikken en schorren alle kansen te geven. “De getijdennatuur levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen, maar tempert ook de kracht van het getij, in het bijzonder bij extreme weersomstandigheden. Het zorgt dus ook voor een veiligere regio. Door de Schelde meer ruimte te geven, wordt de rivier verder stroomopwaarts ontlast en lopen de achterliggende gebieden minder risico op wateroverlast”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Bij elke eb- en vloedbeweging zal het water steeds verder het gebied instromen, en geleidelijk de nieuwe waterkerende dijk bereiken. Daarbij stuurt het nieuwe krekenstelsel – gegraven in de oude kreken die er zo’n honderd jaar geleden, voor de inpoldering, nog lagen – het water de juiste kant op.

Het duurt zo’n vijftig jaar voor de getijdennatuur zich helemaal heeft ontplooid. De nieuwe natuur vormt samen met het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 4.500 hectaren vormen: het groene hart van Grenspark Groot Saefthinge.

Verderzetting van de werken
Het afgraven van de Scheldedijk zal nog tot eind 2022 duren. De contouren van de panoramaheuvel krijgen steeds meer vorm met het materiaal dat vrijkomt bij het afgraven van de dijken. Tot midden 2023 volgen nog infrastructuurwerken rondom het gebied. Zo moet de Sieperdadijk ook nog verder worden afgegraven en de bermweg langs de leidingendam nog worden geprofileerd.

Meer weerbaar watersysteem
Met het teruggeven van het grensgebied aan de Schelde herstellen we de natuur én beschermen we de regio tegen wateroverlast. We voeren de werken niet uit ter compensatie van de uitbreiding van Port of Antwerp-Bruges.

“Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en dus ook het waterpeil op getijgebonden rivieren zoals de Schelde. Om het teveel aan water te kunnen slikken, zullen ze veel meer ruimte nodig hebben. Met de ontpoldering van de Hedwige-Properpolder leggen Vlaanderen en Nederland een belangrijk puzzelstuk om het watersysteem minder kwetsbaar en dus meer robuust en weerbaar te maken”, besluit minister Peeters.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen