Bijeenkomst Mr. van der Heijdengroeve

25-06-2021
2 reacties

De Meester van der Heijdengroeve in Nieuw-Namen is een bijzonder aardkundig monument. Bijzonder kwetsbaar ook. In het kader van de Erfgoeddeal is er financiële ruimte gecreëerd om die kwetsbaarheid aan te pakken. Innovatief en origineel, zoals we dat in het grenspark doen. Praat jij ook mee?

We weten allemaal dat Nieuw-Namen een bijzondere plek is. Gelegen pal op de grens met Vlaanderen vinden we in de omgeving van het dorp verschillende unieke landschapselementen. Denk aan het open polder- en kauterlandschap, de luchtwachttoren en natuurlijk de Meester van der Heijdengroeve. Daarnaast zien we diverse ontwikkelingen op het gebied van nieuwe energie, leefbaarheid, grensoverschrijdende samenwerking, landbouwinnovatie en duurzaamheid. Reden genoeg om het dorp onder de vlag van Grenspark Groot Saeftinghe extra onder de aandacht te brengen. Zo krijgen nieuwe ontwikkelingen en plannen voor de kern Nieuw-Namen en omgeving een extra zetje in de rug.

Een eerste gezamenlijke stap is de conservatie van het aardkundig erfgoed in de Meester van der Heijdengroeve. Nieuw-Namen ligt op een heuvel die zo'n 6 meter boven de omgeving uitsteekt. Tijdens het Plioceen was deze heuvel een uitgebreide strandvlakte. Dat betekent eenvoudigweg dat er hier in Nieuw-Namen sporen te vinden zijn die 3 miljoen jaar teruggaan in de tijd. Deze sporen vinden we in de Meester van der Heijdengroeve gewoon aan de oppervlakte. Dat is uniek, maar ook bijzonder kwetsbaar. Jaar na jaar zien we de kwaliteit van de zichtbare aardlagen achteruit gaan. Om dit tegen te houden is het nodig nu in te grijpen.

Om de groeve en de magie van deze plek te bewaren willen we een plan maken om de erosie te stoppen. Vanuit Rijk en Provincie worden in het kader van de Erfgoeddeal middelen beschikbaar gesteld om dit plan tot uitvoering te brengen. Voor de volgende stap in het proces hebben we jullie, de inwoners van Nieuw-Namen, en bij uitbreiding Kieldrecht, nodig. Samen met jullie willen we aan de hand van enkele voorbeelden een discussie losmaken die uiteindelijk moet leiden tot een breed gedragen oplossing voor de Meester van der Heijdengroeve en omgeving. Aan de hand van artist impressions hopen we jullie mening los te krijgen en vooral ideeën aan te boren, die ons samen tot een eindresultaat laten komen dat past bij Nieuw-Namen.

Woon je in Nieuw-Namen of Kieldrecht? Meld je dan snel aan, ook jouw mening wordt gewaardeerd.

Download hier de informatieve brochure.

Download hier de uitnodiging.

Woon je niet in Nieuw-Namen of Kieldrecht, maar ben je toch geïnteresseerd in de uitkomst van het project, houd dan vooral onze kanalen in het oog voor meer nieuws en updates. Vragen en/of opmerkingen mag je altijd richten aan ons projectteam via onderstaande link. Samen gaan we er voor zorgen dat de Meester van der Heijdengroeve voor de toekomst behouden blijft.

Mail ons voor meer informatie

Bekijk de projectpagina van de Meester van der Heijdengroeve

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Theo van Duyse

06-07-21 om 14:50

Er is jaren geleden meer dan 1 miljoen gespendeerd om de groeve op te knappen. Er zou een vrijwilligersgroep gevormd worden voor het geven van rondleidingen. Hiervoor hebben zich verschillende personen voor opgegeven. Er zijn enkele bijeenkomstengeweest om dit verder te bespreken. Peter Maas van SBB zou e.e.a. coördineren. Kort gezegd dit is op een fiasco uitgelopen. Op een gegeven moment was het stil en het bleef stil. De groeve lag er als een desolaat gebied bij. Totaal verwaarloosd. Aanvragen voor rondleidingen bij SBB werden niet beantwoord of beantwoord enkele dagen voordat de rondleiding plaats zou moeten vinden. Daar ik eigenaar ben van de luchtwachttoren werd ook ik dikwijls benaderd voor een bezoek aan de toren en dat ze dan wilden combineren met de groeve.  Om deze heb ik dan ook enkele rondleidingen verzorgd buiten SBB om. Nu komt er weer een aanzienlijk bedrag richting groeve.

Ik denk dat het beter is om eerst eens te bekijken hoe nu verder. Wie gaat het een en ander beheren cq coórdineren. Is er budget voor onderhoud in de toekomst. Van SBB (de eigenaar) moeten we het niet verwachten.

Nathalie de Visser

06-07-21 om 16:29

Geachte heer van Duyse, Beste Theo,

We zijn heel blij met uw reactie! U slaat de spijker op zijn kop om het zo maar te zeggen. We zijn ons zeer bewust van wat er niet goed gaat en dat de groeve er verwaarloosd bij ligt. Het is juist in dit project dat exploitatie en onderhoud van begin af aan in het plan worden meegenomen. Het heeft geen zin om een mooi plan te ontwikkelen en daarna het maar zo te laten liggen. Educatie speelt een hele bijzondere rol in het plan! WAt goed om te horen dat u ook eigenaar van de luchtwachttoren bent en de koppeling ziet. In het Grenspark willen we op gebied van erfgoed juist de zaken aan elkaar koppelen. Mag ik u uitnodigen om morgenavond naar de bijeenkomst te komen in de groeve? Het begint om 19 uur. We hopen u daar te ontmoeten en uw bijdrage kan daarbij zeker een belangrijke rol spelen!

Volg ons op social media

 

 

 

 

Bezoek ons voor meer informatie in het infopunt!

Adres: Scheldemolen Doel, 9130 Beveren, België. geopend vanaf 2 oktober '23 op ma, woe en vrij. 

dISCLAIMER

Download de app 
 

DOWNLOAD ONZE APP. EN ONTVANG NOTIFICATIES OP JE TELEFOON EN NIET MEER IN JE MAILBOX.

Download on the App Store

Get it on Google Play

 

 
Cookie-instellingen